Το ανθρώπινο  δυναμικό της εταιρίας απαρτίζεται  από 5 υπαλλήλους.

Μία υπάλληλο γραφείου – λογιστηρίου και 4  αδειούχους τεχνίτες ψυκτικούς που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία σε ότι αφορά την επαγγελματική και βιομηχανική ψύξη.

Ακόμη διαθέτει εξωτερικούς έμπειρους συνεργάτες στον τομέα των ηλεκτρονικών και ψυκτικών εφαρμογών.